Vind jouw vastgoed vacature binnen de vastgoedsector

Blader door en solliciteer op openstaande vastgoed vacatures

Over Zorggroep Apeldoorn

Zorggroep Apeldoorn (ZGA) is een gedegen, stabiele en gespecialiseerde zorgaanbieder op het gebied van geriatrie in de regio Apeldoorn en omstreken. ZGA biedt als specialist complexe, intensieve multidisciplinaire verpleging (inclusief behandeling), verzorging en revalidatie met en zonder verblijf. Het aanbod aan verpleeghuiszorg is breed en divers (bijvoorbeeld geriatrische revalidatiezorg, ziekenhuisverplaatste zorg en respijtzorg) en is ook gericht op specifieke doelgroepen waaronder jongeren met NAH en cliënten met dementie op jonge leeftijd.
ZGA heeft net als andere aanbieders in de ouderenzorg te maken met een wereld die sterk in beweging is. Wijzigingen in de financiering, de extramuralisering waarbij ouderen steeds langer thuis blijven wonen en de steeds nauwere samenhang in de intramurale zorg tussen wonen, welzijn en behandeling zijn daar voorbeelden van.

De opdracht

ZGA is in beweging en zet in op concretisering en realisatie van de strategische agenda 2018-2020. De veranderopgave is groot en omvangrijk. Van zorginhoud, structuur en vastgoed tot organisatiecultuur en leiderschap.

Algemene resultaatgebieden:

  • Bestuurlijk leiding geven aan de organisatie passend bij de missie, visie, kernwaarden, en veranderopgaven van ZGA.
  • Doorbouwen op de gekozen strategische koers.
  • Staan als Raad van Bestuur voor de te bereiken strategische doelen, prioritering, uitvoering en realisatie.
  • Stimuleren en bijdragen aan een inspirerende omgeving waar wordt samengewerkt en waar mensen worden geprikkeld het beste uit zich zelf naar boven te halen.

Wij zijn op zoek naar een ervaren bestuurder uit de zorg die een stevige, bevlogen, open en integere persoonlijkheid meebrengt. Kandidaten zijn authentiek en “vanuit hun genen” in staat om te verbinden en op een weloverwogen en positieve manier anderen te inspireren hun bijdrage aan de verdere ontwikkeling van ZGA te leveren.

Wat vraagt Zorggroep Apeldoorn van u?

  • Academisch werk- en denkniveau.
  • Meerjarige ervaring in een integrale verantwoordelijke bestuurspositie in een qua omvang enigszins vergelijkbare organisatie binnen de zorg. Kennis van/affiniteit met de ouderzorg is gewenst.
  • Aantoonbare ervaring met organisatieveranderingen, veranderprocessen en positioneringsvraagstukken.
  • Brede kennis van en ervaring met strategisch beleid en managementvraagstukken. Tevens ervaring met het regie houden op belangrijke strategische projecten op de terreinen ICT en vastgoed. Bedrijfskundig sterk.
  • Visie op de actuele ontwikkelingen en risico’s in de zorg.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijn sector en voldoen aan de regels van de Wet Normering Topinkomens II, klasse IV.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website van Zorggroep Apeldoorn.
Voor meer informatie over de functie, download hier het uitgebreide functieprofiel.
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search en vragen naar adviseur Douwe Wijbenga of Marcel ten Berge via telefoonnummer (088) 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure, er worden referenties ingewonnen en er wordt een pre-employment/integriteitsonderzoek gedaan

We ontvangen uw reactie graag vóór 16 september 2018.

- Einde vastgoed vacature -